THERAPEUTISCHE ELASTISCHE BEENKOUSEN

KLACHTEN


Klachten zijn dan voornamelijk : zware en vermoeide benen, stekende pijn in de kuiten, en mogelijk ook zwelling van de voet, enkel of het ganse been.

De steunkousen worden gedragen van ’s morgens tot ’s avonds. Ze worden aangetrokken na het opstaan, voordat de benen beginnen te zwellen.

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN


Compressiekousen bestaan in verschillende uitvoeringen :
- Kniekousen, dijkousen of panty’s
- Kousen met open teen of gesloten teen
- Maatwerk of prefab
- Verschillende kleuren
- Verschillende drukklasse
- ...

COMPRESSIEKLASSE 1 & 2

Compressiekousen of steunkousen, zijn de basisbehandeling bij veneuze problemen. 1 op de 5 vrouwen en 1 op de 6 mannen worden getroffen door veneuze insufficiëntie.

Moet u steunkousen dragen van drukklasse 3, dan is er onder bepaalde voorwaarden door het RIZIV een tegemoetkoming voorzien.

Therapeutische elastische steunkousen zijn kousen die deel uitmaken van de basistherapie bij specifieke medische problemen :

Lymfe-oedeem :

  • Aan één of beide zijden, na lies- of bekkenklieruitruiming
  • Na bestraling van de liesstreek
  • Chronische primair erfelijk lymfoedeem

  • Aangeboren afwijking van de bloedvaten 


SUBGROEP 1


SUBGROEP 2


  • Bij chronische insufficiëntie waarbij herhaaldelijk wonden ontstaan
  • Aanwezigheid van veneuze trombose
  • Posttrombotisch syndroom

Het dragen van therapeutische compressiekousen is een belangrijk onderdeel van de behandeling. De kousen zorgen voor afvoer van lymfevocht uit het getroffen weefsel en ze voorkomen zo een verergering van het oedeem. Deze kousen worden steeds op maat gemaakt. Ook deze kousen zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. We bespreken de mogelijkheden steeds met de klant.

WAAROM?


COMPRESSIEKLASSE 3

WELKE?


Uw arts (specialist of huisarts) bepaalt welk type kousen aangewezen is voor u.

Wij nemen de maat van uw benen, en maken in samenspraak met u, de best mogelijke kous.

MEDISCH VOORSCHRIFT

VOORGESCHREVEN


Medische compressiekousen moeten voorgeschreven worden op een bijlage
94, om voor terugbetaling in aanmerking te komen.


SUBGROEP 1


Voor de eerste maal moet de specialist een eerst voorschrift maken voor de kousen uit subgroep 1.


Voor de eerste aflevering moet er een voorschrift zijn van uw specialist. Hernieuwingen mogen
voorgeschreven worden door uw huisarts.U heeft recht op 4 paar kousen / jaar

SUBGROEP 2


Kousen uit subgroep 2 mogen voorgeschreven worden door iedere behandelende arts.
Ook de eerste kous van subgroep 2 mag door de huisarts voorgeschreven worden.

U heeft recht op 2 paar kousen / jaar